informacije.slo-link.si

POMEMBNE INFORMACIJE V SLOVENIJI

Ambasade in konzulati v Sloveniji

albaniaVELEPOSLANIŠTVO ALBANIJE V SLOVENIJI
Zaloška cesta 69
1000 LJUBLJANA 
T: (+) 386 1 547 36 50
F: (+) 386 1 547 36 52
E:    Embassy.ljubljana@mfa.gov.al
australia

KONZULAT AVSTRALIJE V SLOVENIJI
Železna cesta 14 
1000 Ljubljana 
T: (+) 386 1 234 86 75
F: (+) 386 1 234 86 76

E:    austral.cons.sloven@siol.net
W: http://canberra.veleposlanistvo.si/

austria

VELEPOSLANIŠTVO AVSTRIJE V SLOVENIJI
Prešernova 23
1000 LJUBLJANA 
T: (+) 386 1 479 07 00
F: (+) 386 1 252 17 17

E:    laibach-ob@bmeia.gv.at
W: http://www.bmeia.gv.at/si/veleposlanistvo/ljubljana.html

belgium

VELEPOSLANIŠTVO BELGIJE V SLOVENIJI
Trg republike 3/IX
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 426 75 94
F: +386 1 426 75 96

E:    ljubljana@diplobel.org
W: http://www.diplomatie.be/ljubljana/

alt

VELEPOSLANIŠTVO BOLGARIJE V SLOVENIJI
Opekarska cesta 35
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 283 28 99
F: (+) 386 1 283 29 01

E:    bgembassysl@siol.net

W: http://www.mfa.bg/bg/64/

bosnia_herzegovina

VELEPOSLANIŠTVO BOSNE IN  HERCEGOVINE V SLOVENIJI

Kolarjeva 26
1000 LJUBLJANA
T: +386 1 234-32-50
F: +386 1 234-32-61
E:    ambihlju@siol.net
W: http://www.mzz.gov.si

brazil

KONZULAT BRAZILIJE V SLOVENIJI
Kongresni trg 3
1000 LJUBLJANA 
T: (+) 386 1 244 24 00
F: (+) 386 1 244 24 20
E:    consular@brazil.si
W: http://brazil.si/konzularni-oddelek

cyprus

VELEPOSLANIŠTVO CIPRA V SLOVENIJI
Komenskeg ulica 12
1000 LJUBLJANA
T: +386 1 232 15 42
F: +386 1 23 02 002
E:    charpanayides@yahoo.com
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/ciper/

czec_republic

VELEPOSLANIŠTVO ČEŠKE V SLOVENIJI

Riharjeva 1
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/420-24-50
F: +386 1/283-92-59
E:    ljubljana@embassy.mzv.cz
W: http://www.mzv.cz/ljubljana

chile

KONZULAT ČILA V SLOVENIJI
Brdnikova 34b
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 423 96 70
F: (+) 386 1 423 51 85
E:    matjaz.medvedsek@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/latinska_amerika_in_karibi/cile/

montenegro

VELEPOSLANIŠTVO ČRNE GORE V SLOVENIJI
Njegoševa cesta 14,
1000 LJUBLJANA
T: +386 1 439 53 64
F: +386 1 439 53 60
E:    embamon-lj@t-2.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/crna_gora/

denmark

VELEPOSLANIŠTVO DANSKE V SLOVENIJI

Tivolska 48
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 438-08-00
F: +386 1 431-74-17
E:    ljuamb@um.dk
W: http://www.ambljubljana.um.dk/da

egypt

VELEPOSLANIŠTVO EGIPTA V SLOVENIJI
Opekarska cesta 18A
1000 LJUBLJANA
T: +386 1 4295420
F: +386 1 2839122
E:    embassy.ljubljana@mfa.gov.eg
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/afrika/egipt/

finland

VELEPOSLONIŠTVO FINSKE V SLOVENIJI
Ajdovščina 4/8
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 300 21 20
F: (+) 386 1 300 21 39
E:    sanomat.lju@formin.fi
W: http://www.formin.fi/Public/default.aspx?

france

VELEPOSLANIŠTVO FRANCIJE V SLOVENIJI
Barjanska cesta 1
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 479 04 00
F: (+) 386 1 479 04 10
E:    ambafrance_si@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/francija/

greece

VELEPOSLANIŠTVO GRČIJE V SLOVENIJI
Trnovski pristan 14
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/420-14-00
F: +386 1/281-11-14
E:    gremb.lju@mfa.gr
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/grcija/

croatia

VELEPOSLANIŠTVO HRVAŠKE V SLOVENIJI
Gruberjevo nabrežje 6
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/200-44-01
F: +386 1/425-81-06
E:    vrhslo@mvep.hr
W: http://www.mzz.gov.si

india

VELEPOSLANIŠTVO INDIJE V SLOVENIJI
Maurerjeva ulica 29
1000 LJUBLJANA
T: +386 1 513 31 17
F: + 386 1 513 31 16
E:    amb.ljubljana@mea.gov.in
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/azija_kavkaz_in_bliznji_vzhod/indija/

indonesia

KONZULAT INDONEZIJE V SLOVENIJI
Prešernova 11
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/200-51-77
F: +386 1/200-51-71
E:    arne.mislej@almis.si
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/azija_kavkaz_in_bliznji_vzhod/indonezija/

ireland

VELEPOSLANIŠTVO IRSKE V SLOVENIJI
Poljanski nasip 6
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/300-89-70
F: +386 1/282-10-96
E:    ljubljanaembassy@dfa.ie
W: http://www.dfa.ie/home/index.aspx

italy

VELEPOSLANIŠTVO ITALIJE V SLOVENIJI
Snežiška 8
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/426-21-94
F: +386 1/425-33-02
E:    amblubiana@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/italija/

japan

VELEPOSLANIŠTVO JAPONSKE V SLOVENIJI
Trg republike 3/XI
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 200 82 81
F: +386 1 251 18 22
E: info(at)embjp.si
W: http://www.si.emb-japan.go.jp

jordan

KONZULAT JORDANIJE V SLOVENIJI
Zaloška cesta 159
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1546 15 00
F: (+) 386 1546 15 05
E:    samir.amarin@siol.com
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/azija_kavkaz_in_bliznji_vzhod/jordanija/

south_africa

KONZULAT JUŽNO AFRIŠKE REPUBLIKE V SLOVENIJI
Pražakova 4
1000 LJUBLJANA
T: 01/200-63-00
F: 01/200-64-34
W: http://south-africa.visahq.com/embassy/Slovenia/

south_korea

KONZULAT JUŽNE KOREJE V SLOVENIJI
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA
T: 01/252-71-17
F: 01/425-92-94

canada

Konzulat Kanade

Consulate of Canada

Consulat de Canada
Linhartova cesta 49A
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 252 44 44
F: (+) 386 1 252 33 33
E:    canada.consul.ljubljana@siol.net
W: www.kanada.hu

china

VELEPOSLANIŠTVO KITAJSKE V SLOVENIJI

Koblarjeva 3

1000 LJUBLJANA
T: +386 1/420-28-55
F: +386 1/282-21-99
E:    kitajsko.veleposlanistvo@siol.net
W: http://www.hongkong.diplo.de

latvia

VELEPOSLANIŠTVO LATVIJE V SLOVENIJI
Ajdovščina 4
1000 LJUBLJANA
T: 38614341620
F: 38614341622
E:    juris.poikans@mfa.gov.lv
W: http://www.mfa.gov.lv/

lithuania

VELEPOSLANIŠTVO LITVE V SLOVENIJI
Emonska cesta 8
1000 Ljubljana 
T: +386 1/244-26-11
F: + 386 1/244 56 03
E:    amb.si@urm.lt
W:http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad_and_information_on_countries/europe/lithuania/

luxembourg

KONZULAT LUKSEMBURGA V SLOVENIJI
Slovenska 27
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/470-70-15
F: +386 1/476-29-30
E:    joze.filipic@nlb.si
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/luksemburg/

hungary

VELEPOSLANIŠTVO MADŽARSKE V SLOVENIJI
Konrada Babnika 5
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/512-18-82
F: +386 1/512-18-78
E:    huemblju@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/madzarska/ 

macedonia

VELEPOSLANIŠTVO MAKEDONIJE V SLOVENIJI

Rožna dolina, cesta IV 2,
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 421 00 21
F: +386 421 00 23
E:    makamb@siol.net 

malta

KONZULAT MALTE V SLOVENIJI
Kersnikova 11,
1000 LJUBLJANA
T: +386 41 444 014
E:    sklesnik@yahoo.com

morocco

KONZULAT MAROKA V SLOVENIJI
Bizjanova 2,
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 581 63 00
F: +386 1 581 63 40
E:    riko@riko.si
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/afrika/maroko/

mexico

KONZULAT MEHIKE V SLOVENIJI
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 470 70 35
F: +386 1 252 26 55
E:    marko.voljc@kbc.be
W:http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad_and_information_on_countries/

latin_america_and_the_caribbean/mexico/

germany

VELEPOSLANIŠTVO NEMČIJE V SLOVENIJI
Prešernova 27
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 479-03-00
F: +386 1 425-08-99
E:    germanembassy-slovenia@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/nemcija/

netherlands

VELEPOSLANIŠTVO NIZOZEMSKE V SLOVENIJI
Poljanski nasip 6,
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 420 14 61
F: +386 1 420 14 70
E:    lju@minbuza.nl
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/nizozemska/

norway

VELEPOSLANIŠTVO NORVEŠKE V SLOVENIJI
Ajdovščina 4/8
1000 ljubljana
T: (+) 386 1 300 21 40
F: (+) 386 1 300 21 50
E:    emb.ljubljana@mfa.no
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/norveska/

new_zealand

KONZULAT NOVE ZELANDIJE V SLOVENIJI
Verovškova 57
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 580 30 55
F: (+) 386 1 568 10 86
E:    rome@nzembassy.it
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/oceanija/nova_zelandija/

poland

VELEPOSLANIŠTVO POLJSKE V SLOVENIJI
Bežigrad 10
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1/436-47-12
F: +386 1/436-25-21
E:    ambpol.si@siol.net
W: www.poland-embassy.si

portugal

VELEPOSLANIŠTVO PORTUGALSKE V SLOVENIJI
Trg Republike 3/x
1000 LJUBLJANA
T: +386 1/479-05-04
F: +386 1/479-05-50
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/portugalska/

romania

VELEPOSLANIŠTVO ROMUNIJE V SLOVENIJI
Smrekarjeva 33a
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 505 82 94
F: (+) 386 1 505 54 32
E:    embassy.of.romania@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/romunija/

russian_federation

VELEPOSLANIŠTVO RUSIJE V SLOVENIJI
Tomšičeva 9
10000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 425 68 75
F: (+) 386 1 425 68 78
E:    ambrus.slo@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/ruska_federacija/

seychelles

KONZULAT SEJŠELOV V SLOVENIJI
Slovenska cesta 5
1000 LJUBLJANA
T: (+) 386 1 754 29 46
F: (+) 386 1 754 29 46
E:    marko.smole@artcom.si
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/afrika/sejseli/

slovakia

VELEPOSLANIŠTVO SLOVAŠKE V SLOVENIJI
Tivolska 4
1000 LJUBLJANA
T: 01/425-54-25
F: 01/425-05-24
E:    embassy@lublana.mfa.sk
W: http://www.lublana.mfa.sk/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf?Open

serbia

VELEPOSLANIŠTVO SRBIJE V SLOVENIJI
Slomškova ulica 1
1000 LJUBLJANA 
T: (+) 386 1 438 01 10
F: (+) 386 1 434 26 88
E:    ambasada@ambasadasrbije.si
W: http://www.ambasadasrbije.si

spain

VELEPOSLANIŠTVO ŠPANIJE V SLOVENIJI
Trnovski pristan 24
1000 LJUBLJANA
T: 01/420-23-30
F: 01/420-23-33
E:    emba.espa.eslovenia@siol.net

sweden

VELEPOSLANIŠTVO ŠVEDSKE V SLOVENIJI
Ajdovščina 4/XIII
1000 LJUBLJANA
T: 01/300-02-70
F: 01/300-02-71
E: ambassaden.ljubljana@goreign.ministry
W: http://www.sweden.gov.se 

switzerland

VELEPOSLANIŠTVO ŠVICE V SLOVENIJI
Trg republike 3/VI
1000 LJUBLJANA
T: 01/200-86-40
F: 01/200-86-69
E:    lj.vertretung@eda.admin.ch
W: http://www.eda.admin.chhttp://www.eda.admin.ch

thailand

KONZULAT TAJSKE V SLOVENIJI
Pražakova 12,
1000 LJUBLJANA 
T: +386 1 433 30 26
F: +386 1 433 31 93
E:    kokon@siol.net
W: http://www.tajska.si/

turkey

VELEPOSLANIŠTVO TURČIJE V V SLOVENIJI
Livarska 4,
1000 LJUBLJANA 
T: 00386 1 236 41 50
F: 00386 1 436 52 40
E:    vrturcije@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/turcija/

ukraine

VELEPOSLANIŠTVO UKRAJINE V SLOVENIJI
Teslova 23,
1000 LJUBLJANA 
T: 00 386 1 421 06 04
F: 00 386 1 421 06 03
E:    embassy.ua@siol.net
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/ukrajina/

vatikan

NUNCIATURA VATIKANA V SLOVENIJI
Krekov Trg 1,
1000 LJUBLJANA
T: + 386 1 433 92 04
F: + 386 1 431 51 30
E:    apostolska.nunciatura@rkc.si
W:http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu_in_informacije_o_drzavah/evropa/vatikan_sveti_sedez/

britain

VELEPOSLANIŠTVO VELIKE BRITANIJE V SLOVENIJI
Trg Republike 3,
1000 LJUBLJANA 
T: 00386 1 200 39 10
F: 00386 1 425 0 74
E:    info@british-embassy.si
W: http://ukinslovenia.fco.gov.uk/en/

united_states

VELEPOSLANIŠTVO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE V SLOVENIJI

Prešernova cesta 31,
1000 LJUBLJANA 
T: 00386 1 200 55 00
F: 00386 1 200 55 55
E:    usembassyljubljana@state.gov
W: http://slovenia.usembassy.gov/